Seniorenbus Zwijndrecht


Go to content

Stichting Seniorenbus
’t Anker 22
3332 BP Zwijndrecht
Telefoonnummer 078-6196065

E-mail adres: seniorenb@seniorenbuszwijndrecht.nl
Website:          www.seniorenbuszwijndrecht.nl

ANBI geregistreerd
RSIN 806293688

Doelstelling:

Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer door het aanbieden van passend vervoer, van deur tot deur, voor senioren vanaf 63 jaar voor inwoners van Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht om te voorkomen dat deze groep in een sociaal isolement geraakt.

Rollator mogelijk. Geen rolstoelvervoer.

Algemeen:

Zij heeft haar inkomsten o.a. van het lokale bedrijfsleven door de opbrengst van reclames door middel van een logo op de bussen.  Tevens door contributie van de leden en de ritprijs.

Uitsluitend passagiers die zelf pashouder zijn kunnen met de Seniorenbus vervoerd worden.
Men dient één dag van te voren, vóór 15.00 uur, de bus te bestellen.

De 4 bussen rijden van maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00 uur tot 12.30 uur en
van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Alsook op vrijdagavond van 19.00 uur tot 23.00 uur.

Kosten:

Voordat u gebruik kunt maken van de bus dient u te zijn ingeschreven als lid.
U kunt zich telefonisch aanmelden er wordt dan een afspraak gemaakt voor verdere afhandeling.
Het lidmaatschap kost € 6,50 per maand en wordt doormiddel van een doorlopende automatische incasso betaald.  13 ritten kosten € 10,–.

 

disclaimer

Artikel 1 definities

Website: Seniorenbuszwijndrecht.nl en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker: bezoekers van de website;

Bedrijf: Stichting Seniorenbus te Zwijndrecht, hierna te noemen Seniorenbuszwijndrecht, de bevoegde uitgever van de webpagina

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Seniorenbuszwijndrecht werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Seniorenbuszwijndrecht geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Seniorenbuszwijndrecht biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Seniorenbuszwijndrecht is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  seniorenbuszwijndrecht is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij seniorenbuszwijndrecht.

Seniorenbuszwijndrecht verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent;

Seniorenbuszwijndrecht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website;

Seniorenbuszwijndrecht zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Seniorenbuszwijndrecht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;


Back to content | Back to main menu