Balans 2023

Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van onze financiële gezondheid en prestaties gedurende het afgelopen jaar. Deze balans geeft inzicht in onze activa, passiva en de algehele financiële stabiliteit. Wij hechten veel waarde aan transparantie en delen graag deze informatie met onze belanghebbenden.