Het reglement

STICHTING SENIORENBUS
t Anker 22, 3332 BP Zwijndrecht. Telefoon 078-6196065

1. Men moet woonachtig zijn in Zwijndrecht of Hendrik-Ido-Ambacht en 63 jaar of ouder zijn.
2. Men dient mobiel te zijn en in staat zelfstandig in of uit de bus te stappen. Het is niet toegestaan zich te laten begeleiden door een persoon, die geen lid is.
3. Men gaat het lidmaatschap aan voor een periode van minstens één jaar.
4. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd met ingang van een volgende maand. De opzegging dient, behoudens dringende redenen, te geschieden vóór de 15e van de lopende maand. Opzegging na de 15e van de maand kan pas de daarop volgende tweede maand ingaan.

Hoe wordt men contribuant (te noemen lid)

5. Men geeft een machtiging af voor automatische betaling van de contributie door ondertekening van een daartoe bestemd formulier. Hierbij geeft men tevens aan bekend te zijn met de regels.
6. Men betaalt altijd één maand vooruit, waarbij een deel van een maand als volle maand wordt aangemerkt.
7. Het lidmaatschap gaat in nadat de machtiging voor automatische betaling is ondertekend.

Kosten

8. De contributie bedraagt € 6,50 per persoon per maand.
9. Naast de contributie koopt men een boekje, bevattende 13 vervoersbewijzen, voor € 10,—. De boekjes zijn verkrijgbaar bij het meldpunt en
tevens in de bus te koop. Er worden geen losse vervoersbewijzen verkocht. Voor een rit (enkele reis) in Zwijndrecht en/of Hendrik-Ido-
Ambacht is één bon verschuldigd.
10.Bij opzegging van het lidmaatschap worden alleen de eventueel niet gebruikte complete bonboekjes vergoed.
11.Vanaf 1 oktober 2022 wordt als proef – voor zover de planning dat toestaat – ook gereden van en naar het Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht. De prijs voor een rit van of naar deze bestemming bedraagt 4 bonnen.

Wanneer bestelt men de bus?

12. Tussen 09.00 en 15.00 uur kan men het meldpunt bellen onder nummer 6196065 om een of meerdere afspraken te maken voor de volgende
dag met vermelding van het tijdstip waarop men opgehaald wil worden en de bestemming, evenals de eventuele retourrit. Belt men nà 15.00 uur dan kunnen geen aanvragen meer gehonoreerd worden. Een afspraak voor maandag dient vrijdags voorafgaand gemaakt te worden.
13. Het is te allen tijde mogelijk dat aan een verzoek voor een rit niet kan worden voldaan, mede in verband met de grote vraag. Met de chauffeur of bijrijder kunt u geen afspraak maken. Een afspraak voor dezelfde dag is niet mogelijk.
14. De bussen rijden alleen in Zwijndrecht en/of Hendrik-Ido-Ambacht (met uitzondering van het bepaalde in Art. 11) en alleen op de vastgestelde tijden t.w. maandag t/m vrijdag 09.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.00 uur. Vrijdagavond van 19.00 – 23.00 uur. Er wordt niet gereden op zaterdag, zondag en feestdagen.
15. De bus komt met een speling van circa 15 minuten (vroeger of later) dan de afgesproken tijd voorrijden. U dient op tijd klaar te staan. De bus kan niet wachten!
16. Bij vragen of opmerkingen kan men zich altijd wenden tot het meldpunt.
17. In de bus mag niet worden gerookt en er worden geen huisdieren toegelaten.
18. De bus kan geen rolstoelen meenemen. Er is wel beperkte mogelijkheid voor een rollator, u dient dit echter bij de ritopgave te vermelden.
19. De passagier is zelf verantwoordelijk voor het dragen van de veiligheidsgordels gedurende de rit. In geval van een ongeval, met financiële gevolgschade of anderszins en de veiligheidsgordel is niet gedragen, kan de Stichting Seniorenbus hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
20. Indien weerwaarschuwing code Rood voor ons gebied door het KNMI is uitgegeven rijdt de Seniorenbus niet.

Hiermede vervallen alle voorgaande regels.
1 oktober 2022
E-mail: seniorenb@seniorenbuszwijndrecht.nl
Website: www.seniorenbuszwijndrecht.nl