Nieuws | Burgemeester Edo Haan gaat over een grens

Op woensdag 27 september heeft waarnemend burgemeester Edo Haan een werkbezoek gebracht aan de Seniorenbus. Tijdens dit bezoek is er een kennismaking geweest met het voltallige bestuur, waarbij de organisatiestructuur en werkmethodiek aan de orde kwamen. Hierbij werd niet voorbijgegaan aan de impact van de coronaperiode op de ouderen en verenigingen. Voor de Seniorenbus heeft dit geleid tot een sterke daling van het aantal leden. Ook zijn de ritten naar clubs en seniorenactiviteiten afgenomen. Voor de stichting geeft dit een uitdaging om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen.

Inzet vrijwilligers

De heer Haan had veel bewondering voor de inzet en werkzaamheden van de 90 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de Senioren bus.
Hij begreep dat het sociale aspect voor de vrijwilligers onderling en met de gebruikers van de bus een waardevol element is. Tijdens de rit is eenzaamheid soms een schrijnend onderwerp van gesprek. Vaak wordt er ook gelachen omdat chauffeur en passagier elkaar soms al jaren kennen.

Over de grens

Na de korte kennismaking en bezoek aan het meldpunt was de echte praktijk onderdeel van het bezoek. Er stonden na 16.00 uur nog twee ritten gepland waarbij Edo Haan bijrijder was en Janny Vaandrager chauffeur op de bus. De eerste rit ging van Swinhove naar het Gerbrandyplein en bleef netjes op Zwijndrechts grondgebied. Voor de tweede rit werd een mevrouw opgehaald in Hendrik Ido Ambacht, de heer Haan was blij dat hij haar weer netjes terug kon brengen binnen de Zwijndrechtse grenzen. Mevrouw vertelde dat zij al meer dan 20 jaar lid is van de bus en dat ze meerdere malen per week gebruik maakt van de bus. De stiptheid en gezelligheid van de vrijwilligers vindt ze erg prettig, iedereen bij de bus is zorgzaam. Ze komen altijd op tijd en soms zelfs te vroeg; dan hebben mijn vriendin en ik de borrel en de hapjes nog niet op. Kortom veel lof voor de Seniorenbus en zij was blij verrast op deze manier kennis te maken met de waarnemend Burgemeester Haan.